Βλαχογιάννης

Μπιζανίου 129 48200 Φιλιππιάδα Τηλ: 26830 22678

Νούσιας

Σπηλιάδου 10 48100 Πρέβεζα Τηλ: 26820 89515

Ήλιος

Κρόκου Δημητρίου 33 48100 Πρέβεζα Τηλ: 26821 23441

Praline Pastry

Π.Τσαλδάρη 77 48100 Πρέβεζα Τηλ: 26821 81022

Κονταρής

Λεωφόρος Ιωαννίνων 7 48100 Πρέβεζα Τηλ: 26820 61383

Σπιτικό

Παναγή Τσαλδάρη 66 48100 Πρέβεζα Τηλ: 26820 22688

Zoomserie

Λεωφόρος Ειρήνης 102 48100 Πρέβεζα Τηλ: 26820 25363