Λάζος

Σωκράτους 19 & Ζεφύρου 29 14122 Νέο Ηράκλειο Τηλ: 210 2854744

Βαλκάνια

Αγίου Νεκταρίου 55 14122 Νέο Ηράκλειο Τηλ: 210 2828534

Saveur

Πρασίνου Λόφου 8 14121 Νέο Ηράκλειο Τηλ: 210 2827371

Sablee

Πλαπούτα 48 14122 Νέο Ηράκλειο Τηλ: 210 2834731

Marocino

Πολυτεχνείου 44 14121 Νέο Ηράκλειο Τηλ: 210 2814958

Atenee

Ηρακλείου 381 14122 Νέο Ηράκλειο Τηλ: 210 2810909